Friday, January 31, 2014

စာအုုပ္ပိုုး

ကြယ္ဝွက္သိုုသိပ္လိုုေသာ စိတ္အစဥ္သည္ ဟိုုးေရွးကာလမ်ားစြာကပင္ စိတ္ႏွင့္ ကိုုယ္တိုု႔၌ ျဖစ္တည္၏။ လိုုအပ္ေသာကြယ္ဝွက္ျခင္းႏွင့္ မလိုုအပ္ေသာ ကြယ္ဝွက္ျခင္းမ်ားအၾကားတြင္ လိုုအပ္သည္ျဖစ္ေစ မလိုုအပ္သည္ျဖစ္ေစ အစဥ္သျဖင့္ ေယာက္ယက္ခတ္တတ္၏။ ခ်စ္ျခင္း မုုန္းျခင္းဟူေသာ စိတ္ခံစားမွဳႏွင့္ သက္ဆိုုင္ေသာ ကိစၥမ်ားအဖိုု႔မွာမူ ဆိုုဖြယ္ရာ မရွိေတာ့ေခ်။ ခ်စ္ျခင္းကိုု ျမင္ေအာင္မျပလိုု/ မျပတတ္/ မျပရဲေလရာ မ်ားစြာေသာသူတိုု႔၏ ကဲ့ရဲ႕ အျပစ္တင္ စကားတင္းဆိုု အထင္လြဲမွားမွဳမ်ားကိုု ခံရဖူးေလ၏။ ထိုု႔အတူ မုုန္းျခင္း (ဝါ) မႏွစ္ျမိဳ႕ျခင္းကိုု သိသာေအာင္ မထုုတ္ေဖၚတတ္/ မထုုတ္ေဖၚရဲေလရာ အခါမ်ားစြာ၌ ျဖစ္လာေသာ ျပႆနာမ်ားကိုု သည္းခံျခင္းႏွင့္ ျမိဳသိပ္ျခင္း ဟူေသာ စကားလံုုးႏွင့္သာ အဆံုုးသတ္ရတတ္ေလ၏။

မိမိ၏ စိတ္အစဥ္ကိုု သိုုသိပ္စြာ သိမ္းဆည္းထားစရာ ေနရာတေနရာကိုု ရွာမရႏိုုင္ေအာင္ ရွားပါးလွေခ်ပါတကား ဟုု ေတြးထင္မိေသာေန႔တြင္ ေနထိုုင္ရွင္သန္ေနေသာ ကမာၻေျမၾကီး မည္ေရြ႕မည္မွ် က်ယ္ဝန္းေၾကာင္း အတိအက်  တြက္ခ်က္ျပတတ္ေသာ ပညာရွင္ႏွင့္ ရန္ပြဲဆင္ရ၏။ ခံစားမွဳ စိတ္အစဥ္တိုု႔ကိုု မိမိသေဘာဆႏၵအရ ခ်ျပခ်င္ ျပမည္၊ ခ်မျပခ်င္လွ်င္ ဖာသာ သိုုသိပ္ေနခြင့္ကိုု မည္သူ႔ထံတြင္ တရားဝင္ လက္မွတ္ေရးထိုုး ေတာင္းခံရမည္နည္း ဟုု မရဲတရဲ ေမးခြန္းထုုတ္လိုုပါသည္။

တင္းတင္းေစ့ပိတ္ထားေသာ ကြ်န္းတံခါးတခ်ပ္၊ အျဖဴေရာင္ ခန္းဆီးထူထူတပ္ထားေသာ မွန္ျပဴတင္းေပါက္တခုု၊ အုုပ္ေဆာင္းကေလးျဖင့္ အုုပ္ကာ သိမ္းဆည္းထားေသာ မုုန္႔ဟင္းခါးတပန္းကန္၊ လက္ကိုုင္ႏွင့္ အဖံုုးကေလးပါ ပါဝင္ေသာ အျပာႏုုေရာင္ မတ္ခြက္ကေလးထဲမွ သၾကားမပါ၊ ႏိုု႔မပါ ေကာ္ဖီခါး တငံုုစာ၊ အိပ္ရာဖံုုးအျပည့္ ကာခင္းထားေသာ နီညိဳေရာင္ အိပ္ရာတိုု႔ႏွင့္အတူ မထူမပါး နံရံတခ်ပ္ကိုု အကာအကြယ္ယူ၍ ပုုန္းလွ်ိဳး ကြယ္ဝွက္ေနလိုုေသာ စိတ္အစဥ္ တိုု႔ကိုု ဖတ္လက္စ စာအုုပ္တအုုပ္အၾကားတြင္ တိတ္တဆိတ္ ခိုုဝင္ေနထိုုင္လ်က္ရွိေသာ ေငြမင္ေရာင္ တလက္လက္ႏွင့္ စာအုုပ္ပိုုးကေလး တေကာင္တေလကမ်ား ခ်စ္ခင္စြာ နားလည္မွဳေပးႏိုုင္မည္လားဟု (အေၾကာင္းမဲ့)  ေမွ်ာ္လင့္ ေတာင့္တေနမိျပန္သည္။

ငယ္စဥ္ကာလမ်ားက ထိုုစာအုုပ္ပိုုးကေလးမ်ားကိုု ေတြ႔ျမင္ေလတိုုင္း တြန္႔လိန္ေနေအာင္ (သိုု႔) ေနစရာမရွိေအာင္ အသည္းယားျခင္း၊ စာအုုပ္ကိုု ပိတ္သိမ္းလိုုက္လွ်င္ သူတိုု႔၏ ပါးလွပ္လွပ္ ကိုုယ္ကေလးတြင္ ျဖစ္တည္ေနေသာ အသက္တေခ်ာင္း ကြယ္ေပ်ာက္သြားမွာကိုု လြန္စြာ စိုုးရြံ႕ျခင္း၊ မေတာ္တဆ သူ႔အသက္သတ္မိလွ်င္ ေဆာက္တည္ေနေသာ ငါးပါးသီလ ပ်က္မည္စိုုးျခင္း… အစရွိေသာ အေတြးမ်ားျဖင့္ သူမတူေအာင္ တုုန္လွဳပ္ ေၾကာက္ရြံ႔ခဲ့ဖူးသည္။ ယခုုမူ ထိုုသိုု႔ မဟုုတ္ေတာ့ေခ်။ သူတိုု႔ဘဝကိုု ႏွစ္ေထာင္းအားရစြာ အားက်စိတ္မ်ား ဝင္တတ္လာေခ်ျပီ။

စာအုုပ္ပိုုးကေလးတေကာင္သည္ သူ၏ ဘဝေလးကိုု ပိတ္ထားေသာ စာတအုုပ္၏ စာမ်က္ႏွာမ်ားအၾကားတြင္ တိတ္ဆိတ္ ျငိမ္သက္စြာ၊ ေအးခ်မ္းသာယာစြာ ကုုန္လြန္ႏိုုင္ေစျခင္းကိုု အားက်သည္။ တနည္းအားျဖင့္ ပိတ္ထားေသာ စာမ်က္ႏွာမ်ား၏ လံုုျခံဳမွဳကိုု သေဘာက် ႏွစ္သက္သည္။ ေျပာရလွ်င္ စာမ်က္ႏွာေပါင္း မ်ားစြာရွိေသာ စာတအုုပ္တြင္ သူ (ထိုုပိုုးကေလး) ေနထိုုင္ရာ စာမ်က္ႏွာကိုု အခ်ိန္တုုိတုုိအတြင္း (သိုု႔) ရုုတ္တရက္ (သိုု႔) တန္းတန္းမတ္မတ္ ဖြင့္ဟၾကည့္ျမင္ခြင့္ဆိုုသည္မွာ ျဖစ္ေတာင့္ျဖစ္ခဲ ကိစၥတခုုသာ။ ယေန႔ေခတ္တြင္ စာအုုပ္စင္ရွိေသာ အိမ္၊ စာတအုုပ္ကိုု လက္ကကိုုင္၍ စာဖတ္လိုုသူ၊ ထိုု႔အျပင္ စာတအုုပ္ကိုု လက္မွကိုုင္၍ စစဆံုုးဆံုုး ဖတ္ရွဳတတ္သူ နည္းပါးသြားခဲ့ျခင္းကိုု ေသေသခ်ာခ်ာ သတိျပဳမိေလရာ စာအုုပ္ပိုုးကေလးတေကာင္၏ လံုုျခံဳမွဳအတြက္ မ်ားစြာ အားတက္ရေခ်၏။ ျဖစ္ႏိုုင္လွ်င္ ထိုုစာအုုပ္ပိုုးကေလးမ်ားကိုု သာမန္ထက္ ထူထဲေသာ အဂၤလိပ္-ျမန္မာ အဘိဓါန္ (သိုု႔) လူသူအဖတ္နည္းေသာ ေရွးေဟာင္းစာအုုပ္ခပ္ထူထူမ်ား၊ လက္ရွိေန႔ရက္မ်ားတြင္ ေခတ္မမွီေတာ့ျပီျဖစ္ေသာ ဘာသာရပ္ဆိုုင္ရာ စာအုုပ္အိုု စာအုုပ္ေဟာင္းမ်ား အၾကားတြင္သာ ရွင္သန္ ေနထိုုင္ေစလိုုပါသည္။

အကယ္၍မ်ား တစံုုတေယာက္က ထိုုစာအုုပ္ကိုု မေတာ္တဆ ဖြင့္ဟ ၾကည့္ရွဳမိလွ်င္၊ ထိုုမွတဖန္ စာအုုပ္ပိုုးကေလးရွိေနေသာ စာမ်က္ႏွာကိုုမွ တည့္တည့္ မတ္မတ္ ဖြင့္ဟမိလွ်င္ဆိုုသည္ကေတာ့ ထိုုသူ၏ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာ စိတ္အေနအထားသည္သာ စာအုုပ္ပိုုးကေလး၏ ကံၾကမၼာ ျဖစ္ေခ်၏။ သိုု႔ဆိုုလွ်င္ ဆုုေတာင္းရံုုသာ တတ္ႏိုုင္ေတာ့မည္ပဲ။

သိုုသိပ္စြာ ကြယ္ဝွက္လုိေသာ၊ တနည္းအားျဖင့္ ထုုတ္ေဖၚျပသလိုုျခင္း အလ်ဥ္းမရွိေသာ စကားလံုုးမ်ား၊ ၾကိဳးမဲ့စကားေျပာစက္မွ တဆင့္ၾကားနာႏိုုင္ေသာ ထိန္းခ်ဳပ္ ထိန္ခ်န္ စကားသံမ်ား၊ ေနရာအႏွံ႔ တစစီ ပ်ံ႔ၾကဲေနေသာ (စာလံုုးေပါင္း သတ္ပံုု သဒၵါ အထားအသိုု အေခၚအေဝၚ ဝါက်ဖြဲတည္ပံုု မွားယြင္းေကာင္း မွားယြင္းေနမည္ျဖစ္ေသာ) ေမာ္နီတာေပၚမွ စကားလံုုးမ်ား၊ ေနရာေဒသ အကြာအေဝး မိုုင္တိုုင္မ်ားအၾကား မွန္းဆ ေတြ႔ျမင္ႏိုုင္ / မျမင္ႏိုုင္ မေသခ်ာေသာ အျပံဳးအရယ္မ်ား၊ ဖိတ္ေခၚ မထားေသာ္လည္း သူ႔အလိုုလိုု အခ်ိန္မွန္မွန္ ေရာက္ရွိလာတတ္ေသာ အလြမ္းအေဆြးမ်ား၊ မ်က္ကြယ္ျပဳခ်င္စဖြယ္ တီးတိုုး ပင့္သက္ရွိဳက္သံမ်ား၊ မဝ့ံမရဲ ေရွ႕တိုုးလာေသာ သံေယာဇဥ္ၾကိဳးစမ်ား၊ ဆံႏြယ္မွ်င္မ်ားျဖင့္ ကြယ္ဝွက္ထားျပန္ေသာ ရီေဝမ်က္ဝန္းအစံုုႏွင့္ က်လုုလုု မ်က္ရည္မ်ားတိုု႔က ေပးအပ္ေသာ ေဝဒနာမ်ားေၾကာင့္ ေအးခဲ ထံုုက်င္ေနေသာ ဘဝတြင္ ေငြမင္ေရာင္ စာအုုပ္ပိုုးကေလး တေကာင္သာ ျဖစ္လိုုက္ခ်င္ပါသည္။

ကိုုယ္ မင္းကိုု ခ်စ္တယ္ ဟူေသာ စကားတခြန္းၾကားရတိုုင္း ႏွစ္သက္ၾကည္ႏူးစိတ္ အတိုုင္းအဆမ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚတတ္ေသာ္လည္း ယခုုအခ်ိန္တြင္မူ အခ်စ္ခံရျခင္း ဟူေသာ အျဖစ္အပ်က္ေပၚတြင္ ပထမဆံုုးအၾကိမ္အျဖစ္ ေၾကာက္ရြံ႕တုုန္လွဳပ္စိတ္မ်ားက မသိမသာ ခိုုဝင္လာခဲ့ျပီျဖစ္သည္။ အေျခအေနအရ စာအုုပ္ပိုုးကေလးဘဝႏွင့္ ပုုန္းကြယ္ကာ လိုုအပ္သလိုု ျမိဳသိပ္ ဖံုုးကြယ္ထားခဲ့ေသာ စိတ္အစဥ္ကိုု စာတအုုပ္ကိုု တမ်က္ႏွာျပီး တမ်က္ႏွာ တဖ်တ္ဖ်တ္ လွန္ေလွာကာ ရွာေဖြသကဲ့သိုု႔ မေတြ႔မခ်င္း ဇြတ္ အတင္း လာေရာက္ လွစ္ဟ မၾကည့္လိုုပါႏွင့္ ဟုု တိုုးလွ်ိဳး ေတာင္းဆိုုလွ်င္ မတရားရာ မက်ႏိုုင္ ဟုု ဖာသာ ယံုုၾကည္ေနမိပါသည္။ ျဖစ္ႏိုုင္လွ်င္ေတာ့ စာအုုပ္ပိုုးကေလးဘဝျဖင့္ စာမ်က္ႏွာမ်ား အၾကားတြင္သာ ေအးခ်မ္းစြာ ရွင္သန္ ေနထိုုင္လိုုပါသည္။ နားလည္လိမ့္မည္ဟုုလည္း ယံုုၾကည္ေနပါေသးသည္။

* * * * *

ေငြမင္ေရာင္ စာအုုပ္ပိုုးကေလးတေကာင္သည္ လူသူ အသံုုးမလိုုေတာ့၍ ေခ်ာင္ထိုုးထားေသာ၊ အဖိုုးမတန္ေတာ့ေသာ၊ အဆင္းဝါက်င့္က်င့္ရွိျပီး စာမ်က္ႏွာငါးရာခန္႔ ပါဝင္ေသာ စာအုုပ္အေဟာင္း တအုုပ္အၾကားတြင္ အသက္ကိုု ေျဖးေျဖးခ်င္း ရွဴသြင္း ရွဴထုုတ္လ်က္ ၾကိဳးစားပမ္းစား ရွင္သန္ေနထိုုင္လ်က္ရွိပါသည္…။

- ၂၀၁၆ ဇူလိုင္လ ထုတ္ မိုးမခ မဂၢဇင္းတြင္ ေဖၚျပျပီးျဖစ္သည္။

Thursday, January 23, 2014

ကြ်န္မ ၾကည့္မွန္တစ္ခ်ပ္ႏွင့္ သူ

နံရံမ်ား မ်က္ႏွာၾကက္မ်ားကို အေၾကာင္းမဲ့ တေငးတေမာ ၾကည့္ရႈတတ္ေသာ အက်င့္ကို မည္သည့္အခ်ိန္ထဲက ရခဲ့သည္ဟု မမွတ္မိပါ။ သို႔ေသာ္ သတိထားမိေသာအခ်ိန္တြင္မူ ထိုအက်င့္သည္ အေတာ္စြဲျမဲေနျပီျဖစ္ေၾကာင္း အံ့ၾသစြာ သိလိုက္ရပါသည္။ ဟုတ္ပါသည္… ကြ်န္မသည္ မ်က္ႏွာၾကက္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းမ်ား ႏွင့္ နံရံက်ယ္က်ယ္မ်ားကို အလြန္ ႏွစ္သက္ သေဘာက်သူတစ္ေယာက္ ျဖစ္သည္။ အျခားသူမ်ားက သစ္ပင္ ပန္းပင္မ်ား ေ၀ေ၀ဆာဆာႏွင့္ စိမ္းစိုလွပေသာ ရႈခင္းမ်ား၊ ေကာင္းကင္ျပာျပာေပၚမွ တိမ္စိုင္ တိမ္လိပ္မ်ား (သို႔မဟုတ္) ေရာင္စံု သက္တန္႔ေကြးမ်ား၊ စိမ္းျပာလဲ့လဲ့ ေရျပင္က်ယ္မ်ား… အစရွိေသာ သဘာ၀အလွမ်ားကို တခုတ္တရ ေငးေမာ ခံစားေနေသာ အခ်ိန္တြင္ ကြ်န္မက ရွင္းရွင္းလင္းလင္းရွိလွျပီး ေဆးေရာင္ ေဖ်ာ့ေဖ်ာ့ သုတ္လိမ္းထားေသာ နံရံမ်ားႏွင့္ ေဆးျဖဴသုတ္ ရိုးရွင္းေသာ မ်က္ႏွာၾကက္မ်ားကို ႏွစ္သက္သည္ဆိုျခင္းမွာ အေတာ္ေလး ေၾကာင္ေတာင္ေတာင္ႏိုင္ေနေပလိမ့္မည္။ ကြ်န္မကို မလိုလား မႏွစ္သက္သူ တဦးတေလကမ်ား ထိုအေၾကာင္းကို သိသြားလွ်င္ လူထူထူၾကားတြင္ စကားတင္းဆိုကာ သေရာ္ ေလွာင္ေျပာင္ ရယ္ပြဲဖြဲ႕ခံရလိမ့္မည္ ထင္သည္။ သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ကမူ ကြ်န္မ၏ အၾကိဳက္သည္ မည္သူ တဦးတေယာက္ကိုမွ် မထိခိုက္ေစေသာ္လည္း သိပ္ေတာ့ သဘာ၀ မက်လွေၾကာင္းႏွင့္ အနည္းငယ္လည္း အူေၾကာင္ေၾကာင္ႏိုင္လွေၾကာင္း မေျပာသာ ေျပာသာျဖင့္ ေျပာဆို ေ၀ဖန္ပါသည္။ ထားေတာ့ေလ…

ကြ်န္မၾကိဳက္ႏွစ္သက္ေသာ နံရံ၏ အေရာင္မွာ အျဖဴေရာင္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ကြ်န္မ ေရာက္ဖူးသမွ် ေနအိမ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ေဆးျဖဴသုတ္ နံရံမ်ားကို ေတြ႔ရခဲသည္။ အမ်ားဆံုးေတြ႔ေနက် အေရာင္မွာ ၾကက္ဥခြံေရာင္ ေဖ်ာ့ေဖ်ာ့၊ သနပ္ခါးေရာင္ ေဖ်ာ့ေဖ်ာ့ႏွင့္ ႏို႔စိမ္းေရာင္ဟု ေခၚႏိုင္ေသာ အစိမ္းေရာင္ ေဖ်ာ့ေဖ်ာ့ တို႔သာ ျဖစ္ၾကသည္။ ေျပာရလွ်င္ ကြ်န္မ၏ အိမ္နံရံသည္ သနပ္ခါးေရာင္ ေဖ်ာ့ေဖ်ာ့ျဖစ္ေနျပီး အခ်စ္ ဟု ကြ်န္မ ေခၚေလ့ရွိေသာ ကြ်န္မ သူငယ္ခ်င္း ခ်စ္ၾကည္ေအး၏ အိမ္နံရံသည္ အစိမ္းေရာင္ ေဖ်ာ့ေဖ်ာ့ ျဖစ္ပါသည္။ အျဖဴေဖြးေဖြးနံရံမ်ား မဟုတ္ေသာ္လည္း ထိုအေရာင္မ်ားကို ကြ်န္မ လက္ခံ ႏွစ္သက္ႏိုင္ပါသည္။ အျပာေရာင္၊ ခရမ္းေရာင္၊ ပန္းေရာင္ အစရွိေသာ အေရာင္သုတ္ နံရံမ်ားကို ကြ်န္မ မၾကိဳက္ဟု တထစ္ခ် မေျပာခ်င္ပါ။ လူတိုင္းတြင္ သူ႔အၾကိဳက္ ကိုယ့္အၾကိဳက္ ရွိၾကစျမဲ မဟုတ္ပါလား။ နံရံမ်ားကို ႏွစ္သက္သည္ ဆိုရာတြင္ ေဆးသုတ္ထားေသာ နံရံမ်ားကိုသာ ႏွစ္သက္သည္ျဖစ္ျပီး ေၾကြျပားကပ္ နံရံမ်ားကို မႏွစ္သက္တတ္ပါ။ ကြ်န္မ ပို၍ လိုလားသည္က ထိုနံရံမ်ားေပၚတြင္ မည္သည့္အရာ တခုတေလမွ ခ်ိတ္ဆြဲမထားပဲ ပကတိ ရွင္းလင္းေနေသာ နံရံတစ္ခ်ပ္သာ ျဖစ္သည္။ နာရီ၊ ပန္းခ်ီကား၊ ဓါတ္ပံုမွန္ေဘာင္၊ ျပကၡဒိန္၊ ေျမပံု အစရွိေသာ ပစၥည္းတစ္စံုတစ္ရာ တပ္ဆင္ထားေသာနံရံမ်ိဳးကို ကြ်န္မ ႏွစ္သက္ေလ့ မရွိပါ။

ထိုကဲ့သို႔ နံရံမ်ား မ်က္ႏွာၾကက္မ်ားကို ႏွစ္သက္ေသာ္လည္း နံရံတစ္ခ်ပ္ကို ေအးေအးေဆးေဆး ခံစားရန္ (သို႔မဟုတ္) မ်က္ႏွာၾကက္တစ္ခုကို တေမ့တေမာ ၾကည့္ရွဳရန္ ကြ်န္မတြင္ အခ်ိန္ သိပ္မ်ားမ်ားစားစား မရွိလွပါ။ သို႔ေသာ္လည္း ေရာက္ေလရာ ေနရာတြင္ ရသမွ် အခ်ိန္မ်ားမွာ နံရံမ်ားႏွင့္ မ်က္ႏွာၾကက္မ်ားကို သတိတရ… ျပီးေတာ့ တခုတ္တရ ၾကည့္စျမဲ။ သို႔ေသာ္ မၾကာေသးေသာ ညတစ္ညမွ အစျပဳကာ မ်က္ႏွာၾကက္မ်ားကို စိမ္ေျပနေျပ ၾကည့္ရန္ အနည္းငယ္ ေၾကာက္ရြံ႔စိတ္၀င္မိေသာ အျဖစ္တစ္ခု ျဖစ္သြားခဲ့ပါသည္။ 


 
ထိုညက ေခါင္းကိုက္ေနေသာေၾကာင့္ ေဆးေသာက္ျပီး ကြ်န္မ ခပ္ေစာေစာ အိပ္ရာ၀င္ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ ရုတ္တရက္ အိပ္မေပ်ာ္ေသးသျဖင့္ အခါမ်ားစြာကလိုပင္ ကြ်န္မ အခန္းထဲမွ မ်က္ႏွာၾကက္ အျဖဴေရာင္ဆီသို႔ အၾကည့္မ်ားကို ပို႔လႊတ္ကာ ျငိမ္သက္ေနမိပါသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ မ်က္ႏွာၾကက္ အျဖဴေရာင္ေပၚသို႔ ေမွ်ာ္လင့္မထားေသာ အရာတစ္ခု တလွဳပ္လွဳပ္ျဖင့္ ေရာက္ရွိလာပါသည္။ ထိုအရာမွာ အိမ္ေျမွာင္တစ္ေကာင္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ မ်က္ႏွာၾကက္မ်ား၊ နံရံမ်ားကို ၾကည့္ေနက်ျဖစ္ေသာ ကြ်န္မအတြက္ မ်က္ႏွာၾကက္မ်ား နံရံမ်ားေပၚတြင္သာ က်င္လည္ က်က္စားတတ္ေသာ အိမ္ေျမွာင္မ်ားကို မၾကာခဏဆိုသလို ေတြ႔ေနျမင္ေနက် ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မ်က္ႏွာၾကက္တြင္ အိမ္ေျမွာင္ေတြ႔သည္ ဆိုေသာ အျခင္းအရာမွာ ကြ်န္မအတြက္ အထူးတဆန္း မဟုတ္ပါ။ ထို႔အျပင္ အိမ္ေျမွာင္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ကြ်န္မ၏ အေတြးစ တခ်ိဳ႔ကိုလည္း စကားၾကံဳေသာေၾကာင့္ ေျပာျပပါအံုးမည္။ 

မ်က္ႏွာၾကက္မ်ား နံရံမ်ားေပၚတြင္ လက္ေရာ ေျခပါ တြယ္ကပ္ေနေသာ ညိဳညစ္ညစ္ မြဲေျခာက္ေျခာက္ အိမ္ေျမာင္တစ္ေကာင္၏ ခိုင္မာ ျမဲျမံမွဳမ်ိဳး၊ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ရာခိုင္ႏွဳန္းျပည့္ စိတ္ခ် ယံုၾကည္မွဳမ်ိဳး၊ ကမာၻေျမၾကီးကို သူႏွင့္ လားလားမွ မဆိုင္သကဲ့သို႔ ေသြးေအးေအးျဖင့္ တကိုယ္လံုး ေက်ာခိုင္းထားႏိုင္မွဳမ်ိဳးသည္ တကယ့္ကို ခ်ီးက်ဴး အားက်ခ်င္စရာဟု ကြ်န္မ (ေၾကာင္ေတာင္ေတာင္) ေတြးမိပါသည္။ ေျခ လက္မ်ားကို အသာ ၾကြကာ တေရြ႕ေရြ႕ႏွင့္ လမ္းေလွ်ာက္ေသာ အခ်ိန္တြင္ ထိုအိမ္ေျမာင္၏ တည္ျငိမ္ေသာ လွဳပ္ရွားမွဳကို ေသေသခ်ာခ်ာ ေတြ႔ႏိုင္သည္။ အစာရွာထြက္ေသာ အခ်ိန္မ်ားတြင္ လိုအပ္ေသာ လွ်င္ျမန္ သြက္လက္မွဳမ်ိဳး သူ႔တြင္ ရွိတတ္သည္။ ရန္သူႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေတြ႔ခ်ိန္တြင္မူ သတၱိရွိရွိျဖင့္ သူ႔ အျမီးတစ္ပိုင္းကို မတြန္႔မဆုတ္ ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့ ျဖတ္ခ်ပစ္ခဲ့တတ္သူမွာလည္း ထို အိမ္ေျမာင္တစ္ေကာင္ပင္ မဟုတ္ပါလား။ 

ထိုအေတြးစတို႔ျဖင့္ ကြ်န္မ မ်က္ႏွာၾကက္ေပၚမွ အိမ္ေျမွာင္ကို သေဘာတက် ေငးၾကည့္ေနဆဲ ထိုအိမ္ေျမွာင္က အခန္းေထာင့္နားမွသည္ ကြ်န္မ အိပ္ရာ အေပၚတည့္တည့္သို႔ တေရြ႕ေရြ႕ျဖင့္ ေရာက္လာပါသည္။ ထိုမွတဖန္ ကြ်န္မ၏ မ်က္ႏွာ အေပၚတည့္တည့္ဆီသို႔ ေရာက္လာပါသည္။ ခါတိုင္း ေတြ႔ေန ျမင္ေနက် အိမ္ေျမွာင္မ်ားႏွင့္ ပံုပန္းသ႑ာန္၊ အရြယ္အစား၊ အေရာင္အေသြး စိုးစဥ္းမွ် မကြာျခားေသာ သူလို ကိုယ္လို အိမ္ေျမွာင္တစ္ေကာင္ျဖစ္ေသာ္လည္း သူ႔ကိုၾကည့္ရင္း ကြ်န္မစိတ္ထဲတြင္ အနည္းငယ္ထူးဆန္းသလို ခံစားလိုက္ရပါသည္။ တခ်ိန္တည္းမွာပင္ ေက်ာထဲမွာ စိမ့္ေအးလာသလို… ေခါင္းထဲမွာ ထူပူလာသလို… လက္ဖ်ား ေျခဖ်ားမ်ားလည္း ရုတ္ခ်ည္းေအးစက္လာပါသည္။ ကိုယ္ေပၚတြင္ ျခံဳထားေသာ ေစာင္ကို ခပ္တင္းတင္း ဆုတ္ကိုင္ရင္း အနည္းငယ္ တုန္လွဳပ္ေနေသာ စိတ္ကို ၾကိဳးစားပမ္းစား တည္ျငိမ္ေအာင္ စုစည္းလိုက္ပါသည္။ ၾကည့္ေနစဥ္မွာပင္ သူက ကိုယ္ေနဟန္ထားကုိ အသာ ျပင္ဆင္က ေခါင္းကို ငဲ့ေစာင္းလ်က္ ကြ်န္မကို ငံု႔ၾကည့္လာတာ ျဖစ္သည္။ ထိုအခါ ဘယ္တုန္းကမွ မေၾကာက္ရြံ႔ဖူးေသာ ထိုအိမ္ေျမွာင္ကို ပထမဆံုးအၾကိမ္အျဖစ္ ကြ်န္မ ထိတ္လန္႔ ေၾကာက္ရြံ႔စိတ္ ၀င္လာခဲ့ပါသည္။ အကယ္၍မ်ား ထိုအိမ္ေျမွာင္ ေျခကားရား လက္ကားရားျဖင့္ ကြ်န္မ မ်က္ႏွာေပၚသို႔ ခုန္ခ်လာခဲ့ေသာ္… အကယ္၍မ်ား ထိုအိမ္ေျမွာင္ သူ႔အျမီးကို ကြ်န္မ မ်က္ႏွာေပၚသို႔ ရုတ္တရက္ ျဖတ္ခ်လာခဲ့ေသာ္… အနည္းဆံုး အညစ္အေၾကးတစ္စံုတရာ စြန္႔ ခ်လာခဲ့ေသာ္… ဘုရား… ဘုရား… သည္အတိုင္းေန၍ေတာ့ မျဖစ္ေခ်။ တစ္ခုခုေတာ့ လုပ္မွျဖစ္မည္။

သို႔ေသာ္လည္း မ်က္ႏွာၾကက္ေပၚတြင္ သူ႔ဟာသူ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္း ေနေနေသာ ခပ္ေသးေသး ပိန္ေညာင္ေညာင္ ရွည္ေမ်ာေမ်ာ သတၱ၀ါေလးတစ္ေကာင္ကို ကြ်န္မ မည္သည့္နည္းျဖင့္ ေျခာက္လွန္႔ ေမာင္းထုတ္ႏိုင္ပါမည္လဲ။ ေအာက္မွေနျပီး တုတ္တံ ရွည္ရွည္ တစ္ခုခုျဖင့္ လွမ္းထိုးလိုက္ရမည္လား… သားရည္ကြင္းတစ္ခုျဖင့္ ခ်ိန္ရြယ္ကာ လွမ္းပစ္လိုက္လွ်င္ေရာ… သို႔တည္းမဟုတ္ လက္ခုတ္ ႏွစ္ခ်က္ သံုးခ်က္ တီးရင္း ေဟ့… ဟု အသံက်ယ္က်ယ္ထြက္ ေအာ္ဟစ္ကာ ေျခာက္လွန္႔ လိုက္ရမည္လား… ကြ်န္မကို ရန္ျပဳ မျပဳ မေသခ်ာေသာ ထိုသတၱ၀ါငယ္ကို တစ္ဖက္သတ္ အႏိုင္ယူ ေျခာက္လွန္႔ ေမာင္းထုတ္ပစ္လိုက္ဖို႔ေရာ အမွန္တကယ္ သင့္ေတာ္ပါရဲ႕လား… အေတြးမ်ားစြာျဖင့္ ကြ်န္မ ေယာက္ယက္ခတ္ေနခဲ့သည္။ 
ထို႔ေနာက္ ေစာင္ကို တင္းတင္း ဆုတ္ထားေသာ လက္တစ္ဖက္ကို အိပ္ရာေဘးမွ မီးခလုပ္ဆီသို႔ အသာ ေရႊ႕ကာ ခပ္မွိန္မွိန္ လင္းေနေသာ ညအိပ္မီးအစား အခန္းအလယ္ရွိ မီးေခ်ာင္း၀ိုင္းကို တစ္ခန္းလံုး လင္းထိန္သြားေအာင္ ဖြင့္လိုက္ပါသည္။ မီးလင္းသြားခ်ိန္တြင္ တစံုတရာေသာ လွဳပ္ရွားးမွဳမ်ား ရွိေလမလားဟု လွမ္းၾကည့္လိုက္ေသာ္လည္း ကြ်န္မ မ်က္ႏွာႏွင့္ အေပၚတည့္တည့္ေနရာမွ ကိုေရႊအိမ္ေျမွာင္ကား မတုန္မလွဳပ္ ေက်ာက္ရုပ္အတိုင္း ကြ်န္မကို စီးမိုးၾကည့္ေနလ်က္….။ အေၾကာင္းမဲ့ အသည္းငယ္တတ္သူမဟုတ္ေသာ္လည္း အေပၚစီးမွ ငံု႔ၾကည့္လာေသာ သူ႔ကို စိတ္ထဲတြင္ ပို၍ ေၾကာက္ရြံ႔လာသလို… ျပီးေတာ့ သူ႔ကို ကြ်န္မက ရင္တထိတ္ထိတ္ျဖင့္ ေမာ့ၾကည့္ေနရသည့္ အျဖစ္ကို လက္မခံခ်င္သလို ျဖစ္လာပါသည္။ 

ကြ်န္မ အိပ္ရာမွ ထလိုက္သည္။ အိပ္ရာခင္းႏွင့္ အိပ္ရာဖံုးမ်ားကို သပ္ရပ္ ျပန္႔တင္းသြားေအာင္ ဆြဲျဖန္႔ျပီး ကြ်န္မ ဘာဆက္လုပ္ရမည္ကို စဥ္းစားေနစဥ္… ကြ်န္မ အၾကည့္မ်ားက အိပ္ရာေျခရင္းဖက္တြင္ ခ်ထားေသာ မွန္တင္ခံုဆီသို႔ ေရာက္သြားခဲ့သည္။ စိတ္ဆိုသည္မွာ ေလအလ်င္ထက္ပင္ လွ်င္ျမန္တတ္ရာ ကြ်န္မ အေတြးစ တစ္ခ်ိဳ႔က အိပ္ရာေျခရင္းတြင္ မွန္တင္ခံု ခ်ထားျခင္းကို အျပင္းအထန္ ကန္႔ကြက္ခဲ့ေသာ ကြ်န္မ၏ ခ်စ္သူေဟာင္းဆီ အေျပးကေလး ေရာက္ရွိသြားျပန္ပါသည္။ ကြ်န္မ ပိုင္ဆိုင္ေသာ သည္အခန္းက်ဥ္းေလးထဲတြင္ ကုတင္တစ္လံုးႏွင့္ စာၾကည့္စားပြဲတစ္လံုးကို အလင္းေရာင္လာရာ ျပဴတင္းေပါက္ဖက္ကို ဦးတည္၍ အလ်ားလိုက္ ခ်ထားျပီးေသာအခါ သံပိုက္လံုးေလးမ်ားကို မူလီႏွင့္ တြယ္ကာ တစစီ တပ္ဆင္ရေသာ ယိုးဒယားႏိုင္ငံလုပ္ ေစ်းေပါေပါ မွန္တင္ခံုတစ္လံုးအတြက္ ထားစရာေနရာမွာ ေရြးခ်ယ္စရာ မ်ားမ်ားစားစား မရွိခဲ့ပါေခ်။ ထို႔ေၾကာင့္ မွန္တင္ခံုကို အိပ္ရာေျခရင္းတြင္သာ က်ဥ္းက်ဥ္းက်ပ္က်ပ္ ေနရာခ်ခဲ့ရပါသည္။ ထိုအေၾကာင္းကို ကြ်န္မ ခ်စ္သူအား ရယ္စရာ ေမာစရာအျဖစ္ ေျပာျပမိေတာ့ အရာရာကို အယူသည္းတတ္ေသာ ခ်စ္သူက ကိုယ္အိပ္ေသာ အိပ္ရာကို မွန္ထဲတြင္ ျပန္ျမင္ေနရျခင္းသည္ မိမိထံသို႔ မေကာင္းေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ား ဦးတည္ေနတတ္သည္၊ ၾကည့္မွန္မ်ားတြင္ ကိုယ္ မျမင္ႏိုင္ေသာ ထူးျခားေသာ စြမ္းအင္မ်ား၊ တန္ျပန္တတ္ေသာ သေဘာသဘာ၀မ်ား ရွိေနတတ္သည္၊ ထို႔ေၾကာင့္ မွန္တင္ခံုကို ေရႊ႔စရာ ေနရာရွိလွ်င္ ေရႊ႔၊ ေရႊ႔စရာ ေနရာ မရွိပါက အနည္းဆံုးေတာ့ မွန္ခ်ပ္ကို ျဖဳတ္သိမ္းထားသင့္သည္ ဟု တင္းတင္းမာမာ ေျပာဆိုလာခဲ့တာျဖစ္သည္။ 

အရာရာကို ေပါ့ေပါ့ပါးပါး (သို႔မဟုတ္) ျပီးလြယ္စီးလြယ္ ၾကည့္ျမင္တတ္ေသာ ကြ်န္မက ထိုသို႔ေသာ အယူသည္းမွဳမ်ားကို နည္းနည္းမွ လက္မခံလိုပါ။ ဘာမွ မျဖစ္ပါဘူး… အယူသည္းတတ္ရန္ေကာ… ဟု ေခါင္းမာမာႏွင့္ မွန္ခ်ပ္ကို ျဖဳတ္မသိမ္းခဲ့သလို မွန္တင္ခံုကိုလည္း တစ္လက္မမွ် ေနရာေရႊ႔ရန္ မၾကိဳးစားခဲ့ေခ်။ သို႔ေသာ္ ထိုမွန္တင္ခံုျပႆနာ ျဖစ္ျပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ သူႏွင့္ ကြ်န္မ မၾကာခဏ ဆိုသလို စကားမ်ားျခင္း၊ အျငင္းအခုန္ျပဳရျခင္းမ်ား ျဖစ္လာလွ်င္ သူက ကြ်န္မ မွန္တင္ခံုကို ေနရာ မေရႊ႔ေသာေၾကာင့္ ဟု အတိအက် အခိုင္အမာ စြတ္စြဲလာေတာ့တာျဖစ္သည္။ ဘုရားေရ… ခ်စ္သူႏွစ္ေယာက္၏ အေရးကိစၥမွာ အိပ္ရာေျခရင္း မွန္တင္ခံုမွ မွန္ခ်ပ္က မည္သည့္အခန္းက႑က ပါ၀င္ေနပါလိမ့္။ သည္လိုႏွင့္ အယူအဆ မတူညီမွဳ၊ သေဘာထား ကြဲလြဲမွဳမ်ား ဆက္တုိက္ဆိုသလို ျဖစ္ေပၚလာျပီး သူႏွင့္ ကြ်န္မ လမ္းခြဲလိုက္ၾကသည္ အထိ ျဖစ္သြားခဲ့ပါသည္။ သူ႔စကားကို စိုးစဥ္းမွ် မနာခံေသာ၊ ေခါင္းမာျပီး အျငင္းသန္လွေသာ ကြ်န္မလို မိန္းမမ်ိဳးကို အိမ္ေထာင္ဖက္အျဖစ္ လက္တြဲရလွ်င္ မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ် အိမ္ေထာင္ေရး မသာယာႏိုင္ဟု တထစ္ခ် စြဲခ်က္တင္၊ ဆင္ေျခေပးျပီး သူ႔စိတ္သူ႔သေဘာႏွင့္ ထားသြားခဲ့ခ်ိန္တြင္ အစြဲအလမ္း အယံုအၾကည္ကင္းမဲ့ျပီး ေခါင္းမာလွေသာ ကြ်န္မကလည္း မွန္တင္ခံုကို အိပ္ရာေျခရင္းတြင္သာ ခ်ထားျမဲ ထားရင္း တစ္ေယာက္ထဲ ေန႔ရက္မ်ားကို အပူအပင္ ေၾကာင့္ၾကကင္းစြာျဖင့္ ေလွ်ာက္လွမ္းေနဆဲ။

ရုတ္တရက္ ပ်ံ႔လြင့္သြားေသာ အေတြးမ်ားကို ပစၥဳပၸန္သို႔ ျပန္လည္ ေခၚယူရင္း မွန္တင္ခံုေပၚတြင္ ေထာင္ထားေသာ ေျခာက္လက္မ ပတ္လည္ ၾကည့္မွန္တစ္ခ်ပ္ဆီသို႔ အၾကည့္ေရာက္သြားမိပါသည္။ စိတ္ထဲ တစံုတခုကို ေတြးမိျပီး ထိုၾကည့္မွန္ခ်ပ္ကို လွမ္းယူျပီး အိပ္ရာေပၚတြင္ ခ်ကာ မ်က္ႏွာၾကက္ေပၚမွ အႏွီသတၱ၀ါငယ္ကို မွန္ထဲမွ တဆင့္ ၾကည့္လိုက္ပါသည္။ မွန္ခ်ပ္၏ အကူအညီေၾကာင့္ သူ႔ကို ကြ်န္မ လွမ္း ေမာ့ၾကည့္စရာ မလိုအပ္ပဲဲ ျပတ္ျပတ္သားသား ျမင္ေနရပါသည္။ သူကလည္း ကြ်န္မကို မမွိတ္မသုန္ ေစာင္းငဲ့ကာ ငံု႔ ၾကည့္ေနသည္ကို မွန္ခ်ပ္ေပၚတြင္ အထင္အရွား ေတြ႔ျမင္ေနရသည္။ ထိုစဥ္ ဖြင့္ထားေသာ ျပဴတင္းတံခါးမွ ေလေအးေအးတစ္ခ်က္ ေ၀ွ႔အသြား… မီးေခ်ာင္းက မ်က္ေတာင္တစ္ခ်က္ခတ္ကာ မွန္ခ်ပ္ကို ရိုက္ျပီး အလင္းတန္းမ်ား လက္ကနဲ ျဖာထြက္သြားပါသည္။ ထိုအခ်ိန္ စကၠန္႔ပိုင္းေလးအတြင္းတြင္ ကြ်န္မကို မမွိတ္မသုန္ ငံု႔ၾကည့္ေနေသာ အိမ္ေျမွာင္သည္ သြက္လက္ျမန္ဆန္လွေသာ ေရြ႕လ်ားမွဳမ်ိဳးျဖင့္ အခန္းေထာင့္မွ အ၀တ္ဘီရိုၾကားသို႔ ေျပး၀င္ ေပ်ာက္ကြယ္သြားပါေတာ့သည္။ 

အို… အိမ္ေျမွာင္မ်ားသည္ စာကေလးမ်ား က်ီးကန္းမ်ားလို မွန္ကို ေၾကာက္တတ္ၾကပါသလား… ကြ်န္မ တစ္ၾကိမ္တစ္ခါမွ မၾကားဖူးခဲ့ပါ။ မ်က္ႏွာၾကက္ကို တလွည့္၊ သူ ေျပး၀င္သြားေသာ အခန္းေထာင့္ေနရာကို တလွည့္၊ အိပ္ရာေပၚတြင္ ခ်ထားေသာ ၾကည့္မွန္ခ်ပ္ကို တလွည့္ ၾကည့္ရင္း ရုတ္တရက္ ကြ်န္မ သူ႔ကို သနားသလို၊ အားနာသလို၊ ၀မ္းနည္းသြားသလို ခံစားလိုက္ရပါသည္။ ခပ္ေသးေသး ၾကည့္မွန္တစ္ခ်ပ္ကို အသံုးျပဳကာ အိမ္ေျမွာင္တစ္ေကာင္ကို အထိတ္တလန္႔၊ အလွ်င္အျမန္ ထြက္ေျပးသြားေအာင္ ေျခာက္လွန္႔လိုက္ႏိုင္သည္ ဟူေသာ အျဖစ္သည္ အထူးအဆန္းတစ္ခု မဟုတ္ေသာ္လည္း ကြ်န္မအဖို႔ရာမွာ အလြန္အမင္း အံ့ၾသဖြယ္ရာ ျဖစ္ရပ္တစ္ခုသာ။ ထို႔အတူ ၾကည့္မွန္မ်ားတြင္ ထူးျခားေသာ စြမ္းအင္တစ္မ်ိဳး ရွိေနသည္ဟူေသာ အစြဲအလမ္းၾကီးလွသည့္ ခ်စ္သူေဟာင္း၏ စကားကိုလည္း ကြ်န္မနားထဲ တြင္ ပဲ့တင္ခတ္စြာ ျပန္လည္ ၾကားေယာင္ရင္း အံ့ၾသစိတ္တို႔က လူတစ္ကိုယ္လံုးကို ၾကီးစိုးေနဆဲ။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ကြ်န္မ အလုပ္ခ်င္ဆံုးအရာမွာ ခ်စ္သူေဟာင္း၏ အမည္ကို လြမ္းဆြတ္တမ္းတစြာ ေခၚေ၀ၚ ေရရြတ္လိုက္ျခင္း သို႔တည္းမဟုတ္ စိတ္လြတ္လက္လြတ္ ေအာ္ဟစ္ ရယ္ေမာျခင္းလိုက္ျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ကြ်န္မ လံုး၀ အသံ ထြက္၍ မရခဲ့ေအာင္ လည္ေခ်ာင္းတို႔က ေျခာက္ေသြ႔ကာ ေစးကပ္ေနၾကဆဲ။ 

ညက အေတာ္နက္လွျပီ။ စာၾကည့္စားပြဲေပၚမွ ေရပုလင္းကို ယူကာ လက္က်န္ေရအားလံုးကို တရွိန္ထိုး ေမာ့ေသာက္ခ်လိုက္သည္။ ထို႔ေနာက္ အိပ္ရာေပၚသို႔ ျပန္လွဲခ်ျပီး ေစာင္ကို လံုေအာင္ျခံဳ… လက္လွမ္းမွီႏိုင္ေသာ ေနရာတြင္ ၾကည့္မွန္ခ်ပ္ကို အသာေမွာက္၍ ခ်ထားျပီး အခန္းမီးကို မွိန္လိုက္သည္…။ ျမင္ေနရေသာ မ်က္ႏွာၾကက္ျဖဴျဖဴဆီသို႔ မရဲတရဲ ေငးၾကည့္ရင္း အေတြးတခ်ိဳ႔ကိုလည္း မွိန္ေဖ်ာ့ခ်ကာ အိပ္ေပ်ာ္ေအာင္ ၾကိဳးစားေနခဲ့ဆဲ…။ ေသခ်ာသည္ကေတာ့ မနက္ျဖန္ မနက္ မိုးလင္းလွ်င္ လင္းခ်င္း ကြ်န္မ ဦးစြာ လုပ္ရမည့္ အလုပ္မွာ မွန္တင္ခံုမွ မွန္ခ်ပ္ကို ျဖဳတ္ကာ သတင္းစာစကၠဴတို႔ျဖင့္ ရစ္ပတ္ကာ ကုတင္ေအာက္ (သို႔) စာၾကည့္စားပြဲေအာက္ တစ္ေနရာရာတြင္ ေနရာခ်ထားရန္ပင္။ ထို႔အျပင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ စြဲျမဲခဲ့ေသာ အက်င့္အရ ေရာက္ေလရာေနရာတြင္ မ်က္ႏွာၾကက္မ်ားကို ေငးေမာၾကည့္မိတိုင္း မယံုၾကည္ႏိုင္စရာ ထူးဆန္း အံ့ၾသဖြယ္ရာမ်ား ယူေဆာင္လာခဲ့ေသာ ညတစ္ညကိုလည္း ကြ်န္မ မေမ့မေလ်ာ့ သတိရေနမိမည္ပင္…

သက္ေ၀
၂၉ ႏို၀င္ဘာ ၂၀၁၃

မွတ္ခ်က္ - ၂၀၁၄ ေဖေဖၚ၀ါရီလထုတ္ Idea Magazine တြင္ ေဖၚျပျပီး ျဖစ္သည္...။

Thursday, January 16, 2014

Candy Crush ႏွင့္ ဦးေႏွာက္ကို အလုပ္ေပးျခင္း

အခု ေျပာျပမွာကေတာ့ Candy Crush လို႔ အမည္ရတဲ့ ေရာင္စံုသၾကားလံုးေတြ ခြဲတဲ့ ဂိမ္းအေၾကာင္းပါ။
ဒီဂိမ္းကို ၂၀၁၂ ခု ႏို၀င္ဘာလမွာ စတင္ခဲ့တာဆိုေတာ့ အခုဆိုရင္ တႏွစ္ေက်ာ္ေက်ာ္ ရွိေနျပီေပါ့။ ၀ီကီက စာရင္းအရ ဒီဂိမ္းကို ၂၀၁၂ ဒီဇင္ဘာလ တစ္လထဲမွာ ေဒါင္းလုဒ္ လုပ္သူေပါင္း တစ္သန္းေက်ာ္ ရွိခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

အဲဒီလို ေက်ာ္ၾကားတဲ့ ဂိမ္းရဲ႕ အေျခခံ သေဘာတရားကေတာ့ ရိုးစင္းပါတယ္…။ လြယ္လြယ္ေျပာရင္ တူရာ တူရာ သၾကားလံုးေတြ စုျပီး ခြဲေျခရတာ လို႔ပဲ ဆိုၾကပါစို႔…။ အဲဒီလို တူရာေတြ ခြဲဖို႔အတြက္ အနည္းဆံုး အေရာင္တူ ပံုသ႑ာန္တူ သၾကားလံုး သံုးလံုး သို႔မဟုတ္ သံုးလံုးထက္ မ်ားတဲ့ သၾကားလံုးေတြကို တစ္တန္းတည္းျဖစ္ေအာင္ တစ္လံုးနဲ႔ တစ္လံုး လွည့္ပတ္ျပီး ေနရာေရႊ႔ရင္း ခြဲရတာျဖစ္တယ္..။

ဒီဂိမ္းဟာ အစပိုင္းမွာ လြယ္ကူသေယာင္ရွိေပမဲ့ ေနာက္ပိုင္း အဆင့္ေတြ ျမင့္လာေတာ့ တဆင့္ျပီး တဆင့္ နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ မရိုးရေအာင္၊ ခက္ပံု ခက္နည္း မ်ိဳးစံုနဲ႔ ခက္လာေတာ့တာပါပဲ…။ တဆင့္နဲ႔ တဆင့္ ကစားပံုခ်င္း မတူေအာင္ ဖန္တီးထားတာမို႔ ကစားလိုက္ ရွံဳးလိုက္နဲ႔ လံုးခ်ာလည္ေနရင္းက အဲဒီဂိမ္းတီထြင္သူေတြကို အျမင္လည္းကပ္… အံ့လည္း အံ့ၾသျပီး တကယ္လည္း ခ်ီးက်ဴးမိပါတယ္။ ေလာေလာဆယ္မွာ ကြ်န္ပ်ဴတာကေန ေဆာ့လို႔ရတဲ့ အဆင့္ေပါင္း ၄၇၀ အထိ ရွိေနေပမဲ့ အိုင္ဖုန္း အိုင္ပက္ စတဲ့ ပစၥည္းေတြကေန ေဆာ့ရင္ေတာ့ အဆင့္ ၄၁၀ အထိ ပဲ ရွိပါေသးတယ္…။

ဂိမ္းတစ္ၾကိမ္ ကစားႏိုင္ဖို႔အတြက္ Life လို႔ ေခၚတဲ့ ကစားခြင့္ အနည္းဆံုး တစ္ခု ရွိရမွာျဖစ္ျပီး Life ကုန္သြားရင္ေတာ့ အခ်ိန္ နာရီ၀က္ကို Life တစ္ခုႏွဳန္းနဲ႔ ျပန္ျပည့္လာပါတယ္…။ အဲဒါကို ေစာင့္ေနရတာ စိတ္မရွည္တဲ့သူမ်ားကေတာ့ အိုင္ဖုန္း အိုင္ပက္ စတဲ့ ပစၥည္းေတြရဲ႕ နာရီကို ေရွ႕တိုးျပီး Life ေတြ ျပန္ျပည့္ေအာင္ လုပ္ယူတတ္ၾကပါေသးတယ္။

အဲဒီလို ခြဲတဲ့ေနရာမွာ သၾကားလံုးေတြခ်ည္းပဲ လြယ္လြယ္ကူကူ ရွိေနသလားဆိုေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ သၾကားလံုးေရာင္စံုေတြၾကားမွာ ေႏွာင့္ယွက္ေနတဲ့ အတားအဆီးေတြကလည္း အမ်ားၾကီး ရွိေနပါေသးတယ္။ တစ္ခုျပီး တစ္ခု ဆင့္ကာ ဆင့္ကာ ေပၚလာတဲ့ ေခ်ာကလက္ျပားေတြ၊ အေပၚက ျပဳတ္ျပဳတ္က်လာတဲ့ လက္ပစ္ဗံုးေတြ… အခ်ိန္ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြ… စတဲ့ အေႏွာင့္အယွက္ အပိတ္အဆို႔ေတြကိုလည္း အခ်ိန္နဲ႔ အမွ် ရွင္းလင္း ေခ်မွဳန္းရပါေသးတယ္။

ဒီဂိမ္းမွာ စပါယ္ရွယ္ သၾကားလံုးေတြလည္း ရွိပါတယ္။ သူတို႔နဲ႔ တြဲစပ္ျပီး ေဖါက္လိုက္ရင္ တစ္ၾကိမ္ထဲနဲ႔ သၾကားလံုးေပါင္းမ်ားစြာ၊ အတားအဆီးေပါင္း မ်ားစြာကို ရွင္းလင္းသြားေစတဲ့ အတြက္ အဲဒီ စပါယ္ရွယ္ သၾကားလံုးေလးေတြရေအာင္လည္း ၾကိဳးစားရပါေသးတယ္။

အဲဒီ Candy Crush ဂိမ္းကို ကြ်န္မ ၂၀၁၃ ေဖေဖၚ၀ါရီလဆန္းမွာ စျပီး ကစားခဲ့ပါတယ္…။ အခုဆိုရင္ အဆင့္ ၃၆၇ ကို ေရာက္ေနပါျပီ…။ သာမန္ဂိမ္းတစ္ခုလိုပဲ ရိုးစင္းတယ္လို႔ ယူဆရတဲ့ ဒီဂိမ္းကို ကစားရင္း တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ သတိထားမိလာတာေတြ ရွိပါတယ္။ အဲဒါေတြက ဘာလဲ ဆိုေတာ့… ဒီဂိမ္းကို ေတာ္ရံုတန္ရံု ဇြဲနဲ႔ ကစားလို႔မရပါဘူး။ တဆင့္ျပီး တဆင့္ ခက္ခဲလာတာေတြကို ျဖတ္ေက်ာ္ႏိုင္ဖို႔ ဥာဏ္သံုးျပီး စိတ္ရွည္ရွည္နဲ႔ တစ္ဆင့္ခ်င္း ေဆာ့ရတာပါ။ တခ်ိဳ႔ အဆင့္ေတြမွာဆို ကြ်န္မ ရက္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာတဲ့အထိ ဘယ္လိုမွ မေက်ာ္ႏိုင္တာ… ။ စိတ္ထဲ ေတာ္ျပီ… ဒီဂိမ္းကို မကစားေတာ့ဘူးဟာ လို႔ လက္ေလွ်ာ့ခ်င္ေလာက္ေအာင္ကို ျဖစ္မိတာ။ သို႔ေသာ္လည္း ကိုယ့္ေရွ႕မွာ ေရာက္ေနၾကတဲ့ ကစားေဖၚေတြကို ၾကည့္ျပီး အို… သူတို႔ေတာင္ ကစားႏိုင္တာ ကိုယ္ဘာလို႔ မရရမွာလဲ လို႔ ေတြးျပီး ျပန္ကစားလိုက္… တစ္ဆင့္တက္သြားရင္ ေပ်ာ္ရႊင္ ၀မ္းသာလိုက္နဲ႔…။

စဥ္းစား တြက္ခ်က္ရတာေတြဟာ လူေတြရဲ႕ ဦးေႏွာက္ကို ဖြံ႔ျဖိဳးေစတာလည္း အမွန္ပါ။ ဦးေႏွာက္ဆိုတာလည္း မသံုးပဲ ပစ္ထားရင္ တံုးသြားတဲ့ ဒါးတစ္ေခ်ာင္းလိုပါပဲ…။ အစဥ္ အသံုးျပဳေနကာမွ မွတ္ဥာဏ္ေတြ ေကာင္းမြန္ တိုးတက္ေစမွာမို႔ ေခါက္ရိုးက်ိဳးေနတဲ့ ပ်င္းစရာ ေန႔ရက္ေတြၾကားမွာ ဒီဂိမ္းေလးကို စြဲစြဲျမဲျမဲ ကစားျဖစ္ေနပါတယ္…။

ဂိမ္းအေၾကာင္း ေျပာရင္း တလက္စထဲမွာ Dementia ဆိုတဲ့ ေရာဂါ အေၾကာင္းေလး နည္းနည္း ေျပာျပခ်င္ပါတယ္။ Dementia ဆိုတာ လက္တင္ဘာသာစကားက ဆင္းသက္လာတာ ျဖစ္ပါတယ္။ De ဆိုတာ without လို႔ အဓိပၸါယ္ရျပီး ment ကေတာ့ the roots of mind လို႔ အဓိပၸါယ္ရပါတယ္။ Dementia ကို လြယ္လြယ္ ေျပာရရင္ေတာ့ သတိေမ့တတ္တဲ့ ေရာဂါတစ္ခုလို႔ ေျပာႏိုင္ပါတယ္…။ အေစာပိုင္း လကၡဏာေတြကို အၾကမ္းဖ်င္း ေျပာျပရမယ္ဆိုရင္ တခုခု ခ်ိန္းထားျပီး ေမ့ေနတာမ်ိဳး၊ ကိုယ့္အနီးအနားက ေတြ႔ေန ျမင္ေနက် မိတ္ေဆြ အေပါင္းအသင္းေတြရဲ႕ နာမည္ေတြ အလြယ္တကူ ေခၚလို႔ မထြက္တာမ်ိဳး၊ စကားေျပာေနရင္း တ၀က္တပ်က္နဲ႔ ကိုယ္ဘာေျပာေနမွန္း ေမ့သြားတာမ်ိဳး၊ မေန႔က ဘာလုပ္ခဲ့တယ္ ဘယ္သြားခဲ့တယ္ ဆိုတာကို ေနာက္တစ္ေန႔မွာ သတိမရတတ္တာမ်ိဳး၊ အိမ္မွာ ရွိျပီးသား ၀ယ္ျပီးသား ပစၥည္းေတြကို ထပ္ထပ္ ၀ယ္ေနမိတာမ်ိဳး၊ အေၾကာင္းမဲ့ စိတ္တိုလြယ္ ေဒါသထြက္လြယ္ ျဖစ္ေနတာမ်ိဳး၊ မၾကာခဏ ဆာေလာင္ေနတာမ်ိဳး… အဲဒါမ်ိဳးေတြပါ။

အဲဒီလို Dementia ေရာဂါကို ကာကြယ္ႏိုင္တဲ့ အေျခခံအခ်က္တခ်ိဳ႔ကေတာ့ ေလ့က်င့္ခန္း ပံုမွန္ ျပဳလုပ္ျခင္၊ အစားအစာကို က်န္းမာေရးနဲ႔ ညီညြတ္ေအာင္ စားသံုးျခင္း၊ လံုေလာက္တဲ့ အိပ္ခ်ိန္ကို ပံုမွန္ အိပ္စက္ျခင္း၊ စိတ္ဖိစီးမွဳမ်ား နည္းပါးေအာင္ စနစ္တက် စီမံခန္႔ခြဲျခင္း၊ ေန႔စဥ္ လူမွဳဘ၀ ပတ္၀န္းက်င္မွာ အလိုက္သင့္ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ စီးေမ်ာ ေနထိုင္ျခင္းတို႔နဲ႔အတူ ဦးေႏွာက္ကို အလုပ္ေပးျခင္း ဆိုတာလည္း တစ္ခ်က္ ပါ၀င္ပါတယ္…။

အဲဒီ ဦးေႏွာက္ကို အလုပ္ေပးျခင္း ဆိုတဲ့ေနရာမွာ ဂိမ္းကစားတာလည္း တစ္ခု အပါအ၀င္ျဖစ္တယ္ လို႔ ခိုင္လံုတဲ့ သက္ေသ အေထာက္အထားမ်ား၊ ေဆးပညာဆိုင္ရာ စာတမ္းမ်ားက ဆိုပါတယ္…။ အထိုက္အေလ်ာက္ စဥ္းစားေတြးေတာရျပီး ဦးေႏွာက္ကို အသံုးျပဳရတဲ့ Crossword Puzzle ေတြ၊ Board Games ေတြနဲ႔ Scrabble တို႔ Sudoku တို႔လို ဂိမ္းမ်ိဳးေတြကို ကစားေပးျခင္းဟာ Dementia ေရာဂါကို တဖက္တလမ္းက ကာကြယ္ေပးႏိုင္တယ္ လို႔ ဆိုပါတယ္။ အေပၚမွာ ကြ်န္မေရးခဲ့တဲ့ Candy Crush လို ဂိမ္းမ်ိဳးဟာလည္း ဦးေႏွာက္ကို ေတြးေတာ အလုပ္ေပးတဲ့ ဂိမ္းတစ္ခု ျဖစ္တာမို႔ အခ်ိန္အားမ်ား ရွိခဲ့မယ္ဆိုရင္ ကစားၾကည့္ၾကေစခ်င္ပါတယ္။

ဂိမ္းကစားတယ္ ဆိုတာ ကေလးေတြအလုပ္လို႔ ေယဘုယ် သတ္မွတ္ထားျပီး ကြ်န္မတို႔လို လူၾကီးတစ္ေယာက္ ဂိမ္းကစားတယ္လို႔ ဆိုလိုက္ရင္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားရဲ႕ အျမင္မွာ အသက္အရြယ္နဲ႔ မလိုက္ဖက္တာေတြ လုပ္ေနတဲ့သူ ဒါမွမဟုတ္ ကေလးကလားအလုပ္ေတြ လုပ္ေနတဲ့သူလို႔ ေဘးကေန ထင္ျမင္ ယူဆတတ္ၾကပါတယ္…။ ဒါေပမဲ့လည္း လူၾကီးတစ္ေယာက္အတြက္ တခါတခါမွာ အဲဒီလို အခ်ိန္မ်ိဳးေတြဟာ ရွိကို ရွိသင့္တယ္… တကယ္လည္း လိုအပ္ပါတယ္လို႔ ေတြးရင္း၊ ဂိမ္းေတြေဆာ့ရင္း ဒီစာကို ေရးပါတယ္…။မွတ္ခ်က္ - 2014 January - Gamer Magazine တြင္ ေဖၚျပျပီး ျဖစ္သည္။

Saturday, January 11, 2014

အမွတ္စဥ္ ၄၅၄၅ ဆိုုတာ နံပါတ္ေတြထဲမွာ ကြ်န္မ အလြန္ႏွစ္သက္တဲ့ နံပါတ္တစ္ခုုပါ…။
၉/၁၈/၂၇/၃၆ အစရွိတဲ့ နံပါတ္လွလွေတြကိုု စီကာ စဥ္ကာ ေက်ာ္ျဖတ္ျပီး အခုု ၄၅ ကိုု ေရာက္လာပါျပီ…။ အသက္ေတြ ေတာ္ေတာ္ၾကီးလာျပီပဲ လိုု႔ စိတ္ထဲမွာ ခပ္တိုုးတိုုး ေရရြတ္ေနမိပါတယ္။ အမွန္ေျပာရရင္ အသက္ၾကီးလာရျခင္းအေပၚ ကြ်န္မ ဘယ္လိုုမွ မခံစားရပါဘူး… တကယ္ပါ… ဘဝတေလ်ာက္လံုုးမွာ အသက္ၾကီးလာတာနဲ႔ပတ္သက္ရင္ ဘာမွ ေထြေထြထူးထူး ေျပာစရာမလိုုေအာင္ကိုု သက္ေတာင့္သက္သာရွိလွပါတယ္။ အသက္အရြယ္နဲ႔လိုုက္ဖက္တဲ့ တာဝန္ဝတၱရားေတြ လုုပ္ငန္းေဆာင္တာေတြကိုု သူ႔အသက္အရြယ္နဲ႔သူ… သူ႔အခ်ိန္ အပိုုင္းအျခားနဲ႔သူ အတတ္ႏိုုင္ဆံုုး ေက်ပြန္ခဲ့ျပီးျပီလိုု႔ ကိုုယ့္ကိုုယ္ကိုုယ္ အျမဲ ေက်နပ္ပါတယ္။

အသက္ၾကီးလာတာနဲ႔အမွ် တျဖည္းျဖည္း ေျပာင္းလဲလာတဲ့ အေတြးအေခၚ၊ ခံယူခ်က္၊ စိတ္ေနစိတ္ထား၊ အေကာင္း အဆိုုးေတြကိုု မွန္မွန္ကန္ကန္နဲ႔ မွ်မွွ်တတ ေ၀ဖန္ပိုုင္းျခားႏိုုင္မွဳ စတဲ့ စိတ္ပိုုင္းဆိုုင္ရာ ေျပာင္းလဲျခင္းေတြကိုု ကိုုယ္တိုုင္ ေက်ေက်နပ္နပ္ရွိသလိုု ရုုပ္ပိုုင္းဆိုုင္ရာ ေျပာင္းလဲမွဳေတြအေပၚမွာလည္း ရာခိုုင္ႏွဳန္းအျပည့္မဟုုတ္ေတာင္ အေတာ္အတန္ ေက်နပ္ႏိုုင္ပါတယ္။ မအိုု မနာ မေသ တဲ့သူမွ မရွိတာပဲ…။

အခုုပဲ ၾကည့္ေလ… ဒီႏွစ္ ေမြးေန႔မွာ ဘာလိုုခ်င္သလဲ ဆုုိတဲ့ သူ႔ေမးခြန္းကိုု ေအးေအးေဆးေဆးေပါ့ လိုု႔ ရယ္ရင္း ျပံဳးရင္း ျပန္ေျဖေနမိျပီ…။ အရင္ကလိုု ေမြးေန႔နားနီးလာျပီဆိုုထဲက ဟိုုဟာ ပူဆာရမလိုု ဒီဟာ ၀ယ္ခိုုင္းရမလိုုေတြ၊ စီကာ စဥ္ကာ ေရးသားထားတဲ့ wish list ေတြလည္း မရွိေတာ့ပါဘူး…။ ဘယ္သြားခ်င္လဲ… ဘာစားမလဲ… ဆိုုတဲ့ေမးခြန္းေတြကုုိလည္း အဆင္ေျပသလိုု လုုပ္ၾကတာေပါ့ လိုု႔ ေျဖလိုုက္ျပန္တယ္…။ ဒါ့အျပင္ တိုုပါးရိုုးေက်ာင္းကိုု ဘုုရားသြားဖူးရေအာင္ လွဴစရာရွိတာေလးလည္း လွဴရေအာင္လိုု႔လည္း ေျပာလိုုက္ေသးတယ္…။ ၾကည့္ပါအံုုး… ေျပာင္းလဲလာတာေတြ…

ေဖေဖနဲ႔ ေမေမကေတာ့ ေမျမိဳ႕ေရာက္ေနၾကလိုု႔ သမီးေမြးေန႔အတြက္ ပန္းပံုုေတြ ရိုုုုက္ျပီး ပိုု႔ေပးလိုုက္တယ္…။ သဘာ၀အေလ်ာက္ ပြင့္ဖူးေနၾကတဲ့ ေရာင္စံုုပန္း လွလွေတြျမင္ေတာ့ သမီးကိုု သတိရသတဲ့… အမွန္က သူတိုု႔သမီးက မိန္မဆန္ဆန္နဲ႔ ပန္းေတြကိုု ၾကိဳက္လွတာမဟုုတ္… ဓါတ္ပံုုရိုုက္ဖိုု႔ subject ရွားလြန္းတဲ့ စကာၤပူမွာ ေနရေတာ့ တေန႔တေန႔ ပန္းေတြပဲ အလုုပ္လုုပ္ျပီး ရိုုက္ေနရတာ သူတိုု႔ မသိရွာ… (ဟိဟိ)

သူငယ္ခ်င္း မိတ္ေဆြတခ်ိဳ႔ကေတာ့ ဒီေန႔ထဲက ေမြးေန႔ဆုုေတာင္းေတြ ပိုု႔ၾကတယ္…။ အဲဒါေတြကိုုေတြ႔တဲ့ သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္က ဖုုန္းဆက္တယ္… သူတိုု႔ေတြနဲ႔ ေရာျပီး ဒီေန႔ပဲ wish လုုပ္လိုုက္ရမွာလား တဲ့…။ (ဟဲ့… ေနပါအံုုး လိုု႔ ေအာ္ရတယ္…) ေနာက္အမတစ္ေယာက္ကေတာ့ အမ်ားညီ ဤ ကိုု ကြ်ဲ ဖတ္ရမွာလား တဲ့… (ဟိုုက္… ပလုုတ္တုုတ္…) ေနာက္တေယာက္ကလည္း ဇေ၀ဇဝါနဲ႔ သူမ်ား ၁၀ ရက္နဲ႔ ၁၁ ရက္ ျပကၡဒိန္အၾကည့္မွားေလေရာ့သလား… ဆိုုျပီး ဖုုန္းဆက္တယ္… ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ေလ… ဆုုေတာင္းဆိုုတာ အခ်ိန္တိုုင္းအတြက္ အလြန္တရာ ခ်ိဳျမိန္ပါတယ္…။ ေစာေစာေတာင္းေတာင္း ေနာက္က် ေတာင္းေတာင္း ဆုုေတာင္းေတြအတြက္ ေပ်ာ္ရႊင္ရတဲ့ပီတိကေတာ့ အခ်ိန္မေရြး အတူတူပါပဲ…။

အဲဒီလိုု ေမြးေန႔အၾကိဳဆုုေတာင္းေတြေတြ႔ေတာ့ စိတ္ကူးေပါက္သြားျပီး ကြ်န္မနဲ႔ ေမြးေန႔ တစ္ရက္ထဲ… ကြ်န္မ အခ်စ္ဆံုုး သူငယ္ခ်င္းေလး စပါယ့္ဆီ ဖုုန္းဆက္ျပီး ဘယ္သူမွ မဦးခင္ အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ ေမြးေန႔ ဆုုေတာင္းလိုုက္ပါေသးတယ္…။ ျပီးမွ ႏွစ္ေယာက္စလံုုး ကိုုယ့္ဟာကိုုယ္ သေဘာေတြက်ျပီး ရယ္လိုုက္ရတာ…။ ေနာက္ ကြ်န္မနဲ႔ ေမြးေန႔တူ ညီမေလး Vista ကိုုလည္း ဒီေနရာကေန ဆုုေတာင္းေပးတယ္ေနာ္... Happy Birthday ညီမ...!!

ရံုုးက ခ်စ္ရတဲ့ ျမန္မာ ေမာင္ႏွမေတြကေတာ့ ကြ်န္မ ေမြးေန႔အတြက္ဆိုုျပီး  ၾကာသာပေတးေန႔က ေန႔လည္စာ လိုုက္ေကြ်းပါတယ္…။ ေနမေကာင္းလိုု႔ ခံတြင္းပ်က္ျပီး ဘာမွမစားခ်င္ မေသာက္ခ်င္ျဖစ္ေနတာ… သူတိုု႔ေတြရဲ႕ ေစတနာေၾကာင့္ ထင္ပါရဲ႔… ထူးထူးဆန္းဆန္း အဲဒီေန႔က ကြ်န္မ ထမင္းေကာင္းေကာင္း စားႏိုုင္ခဲ့တယ္…။ ဒီအတြက္လည္း ေမာင္ႏွမေတြအားလံုုးကိုု သိပ္ေက်းဇူးတင္ပါတယ္… ေငြကုုန္ေၾကးက်ခံျပီး ေန႔လည္စာလိုုက္ေကြ်းတယ္ ဆိုုတာတာထက္ အဲဒီေနာက္ကြယ္က လွပတဲ့ ေစတနာေလးကိုု ေက်းဇူးတင္ အသိအမွတ္ျပဳလိုုတာပါ…။

ဘာက်န္ေသးလဲ… ဆိုုေတာ့… က်န္းမာေရး…
ဟုုတ္ပါတယ္… ေရွ႔ေလွ်ာက္ ကြ်န္မ လုုပ္ခ်င္တာေတြ ဆက္လုုပ္ႏိုုင္ဖိုု႔၊ ျဖစ္ခ်င္တာေတြ အေကာင္အထည္ေဖၚႏိုုင္ဖိုု႔၊ သြားခ်င္တဲ့ေနရာေတြ အေရာက္သြားႏိုုင္ဖိုု႔၊ ကိုုယ္ဆႏၵရွိသူေတြနဲ႔ ေတြ႔ခြင့္ ျမင္ခြင့္ရဖိုု႔… အဲဒါေတြအတြက္ စိတ္သြားတိုုင္း ကိုုယ္ပါ ရာႏွဳန္းျပည့္ က်န္းမာတဲ့သူတစ္ေယာက္ ျဖစ္ခ်င္လွပါတယ္။

က်န္တာေတြကေတာ့ ပံုုမွန္အတိုုင္း… စာဖတ္ရင္း… စာေရးရင္း… ဓါတ္ပံုုရိုုက္ရင္း… ဖဘေပၚ မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔ စကားေတြေျပာရင္း… ဟင္းခ်က္ရင္း… သီခ်င္းနားေထာင္ရင္း... အိမ္ရွင္းရင္း… ကိုုယ္ခ်စ္ရတဲ့သူေတြနဲ႔ ကိုုယ့္ကိုု ခ်စ္တဲ့သူေတြကိုု ဆထက္တပိုုး ပိုုမိုုေႏြးေထြးေစရင္း… ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းနဲ႔ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါး ဆက္လက္ စီးေမ်ာသြားဖိုု႔ပါပဲ…။ ဒီေလာက္ပဲ ေမွ်ာ္လင့္ထားပါတယ္…

ခ်စ္ခင္စြာျဖင့္

သက္ေ၀
၁၁ ဇန္နဝါရီ ၂၀၁၄