Friday, January 31, 2014

စာအုုပ္ပိုုး

ကြယ္ဝွက္သိုုသိပ္လိုုေသာ စိတ္အစဥ္သည္ ဟိုုးေရွးကာလမ်ားစြာကပင္ စိတ္ႏွင့္ ကိုုယ္တိုု႔၌ ျဖစ္တည္၏။ လိုုအပ္ေသာကြယ္ဝွက္ျခင္းႏွင့္ မလိုုအပ္ေသာ ကြယ္ဝွက္ျခင္းမ်ားအၾကားတြင္ လိုုအပ္သည္ျဖစ္ေစ မလိုုအပ္သည္ျဖစ္ေစ အစဥ္သျဖင့္ ေယာက္ယက္ခတ္တတ္၏။ ခ်စ္ျခင္း မုုန္းျခင္းဟူေသာ စိတ္ခံစားမွဳႏွင့္ သက္ဆိုုင္ေသာ ကိစၥမ်ားအဖိုု႔မွာမူ ဆိုုဖြယ္ရာ မရွိေတာ့ေခ်။ ခ်စ္ျခင္းကိုု ျမင္ေအာင္မျပလိုု/ မျပတတ္/ မျပရဲေလရာ မ်ားစြာေသာသူတိုု႔၏ ကဲ့ရဲ႕ အျပစ္တင္ စကားတင္းဆိုု အထင္လြဲမွားမွဳမ်ားကိုု ခံရဖူးေလ၏။ ထိုု႔အတူ မုုန္းျခင္း (ဝါ) မႏွစ္ျမိဳ႕ျခင္းကိုု သိသာေအာင္ မထုုတ္ေဖၚတတ္/ မထုုတ္ေဖၚရဲေလရာ အခါမ်ားစြာ၌ ျဖစ္လာေသာ ျပႆနာမ်ားကိုု သည္းခံျခင္းႏွင့္ ျမိဳသိပ္ျခင္း ဟူေသာ စကားလံုုးႏွင့္သာ အဆံုုးသတ္ရတတ္ေလ၏။

မိမိ၏ စိတ္အစဥ္ကိုု သိုုသိပ္စြာ သိမ္းဆည္းထားစရာ ေနရာတေနရာကိုု ရွာမရႏိုုင္ေအာင္ ရွားပါးလွေခ်ပါတကား ဟုု ေတြးထင္မိေသာေန႔တြင္ ေနထိုုင္ရွင္သန္ေနေသာ ကမာၻေျမၾကီး မည္ေရြ႕မည္မွ် က်ယ္ဝန္းေၾကာင္း အတိအက်  တြက္ခ်က္ျပတတ္ေသာ ပညာရွင္ႏွင့္ ရန္ပြဲဆင္ရ၏။ ခံစားမွဳ စိတ္အစဥ္တိုု႔ကိုု မိမိသေဘာဆႏၵအရ ခ်ျပခ်င္ ျပမည္၊ ခ်မျပခ်င္လွ်င္ ဖာသာ သိုုသိပ္ေနခြင့္ကိုု မည္သူ႔ထံတြင္ တရားဝင္ လက္မွတ္ေရးထိုုး ေတာင္းခံရမည္နည္း ဟုု မရဲတရဲ ေမးခြန္းထုုတ္လိုုပါသည္။

တင္းတင္းေစ့ပိတ္ထားေသာ ကြ်န္းတံခါးတခ်ပ္၊ အျဖဴေရာင္ ခန္းဆီးထူထူတပ္ထားေသာ မွန္ျပဴတင္းေပါက္တခုု၊ အုုပ္ေဆာင္းကေလးျဖင့္ အုုပ္ကာ သိမ္းဆည္းထားေသာ မုုန္႔ဟင္းခါးတပန္းကန္၊ လက္ကိုုင္ႏွင့္ အဖံုုးကေလးပါ ပါဝင္ေသာ အျပာႏုုေရာင္ မတ္ခြက္ကေလးထဲမွ သၾကားမပါ၊ ႏိုု႔မပါ ေကာ္ဖီခါး တငံုုစာ၊ အိပ္ရာဖံုုးအျပည့္ ကာခင္းထားေသာ နီညိဳေရာင္ အိပ္ရာတိုု႔ႏွင့္အတူ မထူမပါး နံရံတခ်ပ္ကိုု အကာအကြယ္ယူ၍ ပုုန္းလွ်ိဳး ကြယ္ဝွက္ေနလိုုေသာ စိတ္အစဥ္ တိုု႔ကိုု ဖတ္လက္စ စာအုုပ္တအုုပ္အၾကားတြင္ တိတ္တဆိတ္ ခိုုဝင္ေနထိုုင္လ်က္ရွိေသာ ေငြမင္ေရာင္ တလက္လက္ႏွင့္ စာအုုပ္ပိုုးကေလး တေကာင္တေလကမ်ား ခ်စ္ခင္စြာ နားလည္မွဳေပးႏိုုင္မည္လားဟု (အေၾကာင္းမဲ့)  ေမွ်ာ္လင့္ ေတာင့္တေနမိျပန္သည္။

ငယ္စဥ္ကာလမ်ားက ထိုုစာအုုပ္ပိုုးကေလးမ်ားကိုု ေတြ႔ျမင္ေလတိုုင္း တြန္႔လိန္ေနေအာင္ (သိုု႔) ေနစရာမရွိေအာင္ အသည္းယားျခင္း၊ စာအုုပ္ကိုု ပိတ္သိမ္းလိုုက္လွ်င္ သူတိုု႔၏ ပါးလွပ္လွပ္ ကိုုယ္ကေလးတြင္ ျဖစ္တည္ေနေသာ အသက္တေခ်ာင္း ကြယ္ေပ်ာက္သြားမွာကိုု လြန္စြာ စိုုးရြံ႕ျခင္း၊ မေတာ္တဆ သူ႔အသက္သတ္မိလွ်င္ ေဆာက္တည္ေနေသာ ငါးပါးသီလ ပ်က္မည္စိုုးျခင္း… အစရွိေသာ အေတြးမ်ားျဖင့္ သူမတူေအာင္ တုုန္လွဳပ္ ေၾကာက္ရြံ႔ခဲ့ဖူးသည္။ ယခုုမူ ထိုုသိုု႔ မဟုုတ္ေတာ့ေခ်။ သူတိုု႔ဘဝကိုု ႏွစ္ေထာင္းအားရစြာ အားက်စိတ္မ်ား ဝင္တတ္လာေခ်ျပီ။

စာအုုပ္ပိုုးကေလးတေကာင္သည္ သူ၏ ဘဝေလးကိုု ပိတ္ထားေသာ စာတအုုပ္၏ စာမ်က္ႏွာမ်ားအၾကားတြင္ တိတ္ဆိတ္ ျငိမ္သက္စြာ၊ ေအးခ်မ္းသာယာစြာ ကုုန္လြန္ႏိုုင္ေစျခင္းကိုု အားက်သည္။ တနည္းအားျဖင့္ ပိတ္ထားေသာ စာမ်က္ႏွာမ်ား၏ လံုုျခံဳမွဳကိုု သေဘာက် ႏွစ္သက္သည္။ ေျပာရလွ်င္ စာမ်က္ႏွာေပါင္း မ်ားစြာရွိေသာ စာတအုုပ္တြင္ သူ (ထိုုပိုုးကေလး) ေနထိုုင္ရာ စာမ်က္ႏွာကိုု အခ်ိန္တုုိတုုိအတြင္း (သိုု႔) ရုုတ္တရက္ (သိုု႔) တန္းတန္းမတ္မတ္ ဖြင့္ဟၾကည့္ျမင္ခြင့္ဆိုုသည္မွာ ျဖစ္ေတာင့္ျဖစ္ခဲ ကိစၥတခုုသာ။ ယေန႔ေခတ္တြင္ စာအုုပ္စင္ရွိေသာ အိမ္၊ စာတအုုပ္ကိုု လက္ကကိုုင္၍ စာဖတ္လိုုသူ၊ ထိုု႔အျပင္ စာတအုုပ္ကိုု လက္မွကိုုင္၍ စစဆံုုးဆံုုး ဖတ္ရွဳတတ္သူ နည္းပါးသြားခဲ့ျခင္းကိုု ေသေသခ်ာခ်ာ သတိျပဳမိေလရာ စာအုုပ္ပိုုးကေလးတေကာင္၏ လံုုျခံဳမွဳအတြက္ မ်ားစြာ အားတက္ရေခ်၏။ ျဖစ္ႏိုုင္လွ်င္ ထိုုစာအုုပ္ပိုုးကေလးမ်ားကိုု သာမန္ထက္ ထူထဲေသာ အဂၤလိပ္-ျမန္မာ အဘိဓါန္ (သိုု႔) လူသူအဖတ္နည္းေသာ ေရွးေဟာင္းစာအုုပ္ခပ္ထူထူမ်ား၊ လက္ရွိေန႔ရက္မ်ားတြင္ ေခတ္မမွီေတာ့ျပီျဖစ္ေသာ ဘာသာရပ္ဆိုုင္ရာ စာအုုပ္အိုု စာအုုပ္ေဟာင္းမ်ား အၾကားတြင္သာ ရွင္သန္ ေနထိုုင္ေစလိုုပါသည္။

အကယ္၍မ်ား တစံုုတေယာက္က ထိုုစာအုုပ္ကိုု မေတာ္တဆ ဖြင့္ဟ ၾကည့္ရွဳမိလွ်င္၊ ထိုုမွတဖန္ စာအုုပ္ပိုုးကေလးရွိေနေသာ စာမ်က္ႏွာကိုုမွ တည့္တည့္ မတ္မတ္ ဖြင့္ဟမိလွ်င္ဆိုုသည္ကေတာ့ ထိုုသူ၏ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာ စိတ္အေနအထားသည္သာ စာအုုပ္ပိုုးကေလး၏ ကံၾကမၼာ ျဖစ္ေခ်၏။ သိုု႔ဆိုုလွ်င္ ဆုုေတာင္းရံုုသာ တတ္ႏိုုင္ေတာ့မည္ပဲ။

သိုုသိပ္စြာ ကြယ္ဝွက္လုိေသာ၊ တနည္းအားျဖင့္ ထုုတ္ေဖၚျပသလိုုျခင္း အလ်ဥ္းမရွိေသာ စကားလံုုးမ်ား၊ ၾကိဳးမဲ့စကားေျပာစက္မွ တဆင့္ၾကားနာႏိုုင္ေသာ ထိန္းခ်ဳပ္ ထိန္ခ်န္ စကားသံမ်ား၊ ေနရာအႏွံ႔ တစစီ ပ်ံ႔ၾကဲေနေသာ (စာလံုုးေပါင္း သတ္ပံုု သဒၵါ အထားအသိုု အေခၚအေဝၚ ဝါက်ဖြဲတည္ပံုု မွားယြင္းေကာင္း မွားယြင္းေနမည္ျဖစ္ေသာ) ေမာ္နီတာေပၚမွ စကားလံုုးမ်ား၊ ေနရာေဒသ အကြာအေဝး မိုုင္တိုုင္မ်ားအၾကား မွန္းဆ ေတြ႔ျမင္ႏိုုင္ / မျမင္ႏိုုင္ မေသခ်ာေသာ အျပံဳးအရယ္မ်ား၊ ဖိတ္ေခၚ မထားေသာ္လည္း သူ႔အလိုုလိုု အခ်ိန္မွန္မွန္ ေရာက္ရွိလာတတ္ေသာ အလြမ္းအေဆြးမ်ား၊ မ်က္ကြယ္ျပဳခ်င္စဖြယ္ တီးတိုုး ပင့္သက္ရွိဳက္သံမ်ား၊ မဝ့ံမရဲ ေရွ႕တိုုးလာေသာ သံေယာဇဥ္ၾကိဳးစမ်ား၊ ဆံႏြယ္မွ်င္မ်ားျဖင့္ ကြယ္ဝွက္ထားျပန္ေသာ ရီေဝမ်က္ဝန္းအစံုုႏွင့္ က်လုုလုု မ်က္ရည္မ်ားတိုု႔က ေပးအပ္ေသာ ေဝဒနာမ်ားေၾကာင့္ ေအးခဲ ထံုုက်င္ေနေသာ ဘဝတြင္ ေငြမင္ေရာင္ စာအုုပ္ပိုုးကေလး တေကာင္သာ ျဖစ္လိုုက္ခ်င္ပါသည္။

ကိုုယ္ မင္းကိုု ခ်စ္တယ္ ဟူေသာ စကားတခြန္းၾကားရတိုုင္း ႏွစ္သက္ၾကည္ႏူးစိတ္ အတိုုင္းအဆမ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚတတ္ေသာ္လည္း ယခုုအခ်ိန္တြင္မူ အခ်စ္ခံရျခင္း ဟူေသာ အျဖစ္အပ်က္ေပၚတြင္ ပထမဆံုုးအၾကိမ္အျဖစ္ ေၾကာက္ရြံ႕တုုန္လွဳပ္စိတ္မ်ားက မသိမသာ ခိုုဝင္လာခဲ့ျပီျဖစ္သည္။ အေျခအေနအရ စာအုုပ္ပိုုးကေလးဘဝႏွင့္ ပုုန္းကြယ္ကာ လိုုအပ္သလိုု ျမိဳသိပ္ ဖံုုးကြယ္ထားခဲ့ေသာ စိတ္အစဥ္ကိုု စာတအုုပ္ကိုု တမ်က္ႏွာျပီး တမ်က္ႏွာ တဖ်တ္ဖ်တ္ လွန္ေလွာကာ ရွာေဖြသကဲ့သိုု႔ မေတြ႔မခ်င္း ဇြတ္ အတင္း လာေရာက္ လွစ္ဟ မၾကည့္လိုုပါႏွင့္ ဟုု တိုုးလွ်ိဳး ေတာင္းဆိုုလွ်င္ မတရားရာ မက်ႏိုုင္ ဟုု ဖာသာ ယံုုၾကည္ေနမိပါသည္။ ျဖစ္ႏိုုင္လွ်င္ေတာ့ စာအုုပ္ပိုုးကေလးဘဝျဖင့္ စာမ်က္ႏွာမ်ား အၾကားတြင္သာ ေအးခ်မ္းစြာ ရွင္သန္ ေနထိုုင္လိုုပါသည္။ နားလည္လိမ့္မည္ဟုုလည္း ယံုုၾကည္ေနပါေသးသည္။

* * * * *

ေငြမင္ေရာင္ စာအုုပ္ပိုုးကေလးတေကာင္သည္ လူသူ အသံုုးမလိုုေတာ့၍ ေခ်ာင္ထိုုးထားေသာ၊ အဖိုုးမတန္ေတာ့ေသာ၊ အဆင္းဝါက်င့္က်င့္ရွိျပီး စာမ်က္ႏွာငါးရာခန္႔ ပါဝင္ေသာ စာအုုပ္အေဟာင္း တအုုပ္အၾကားတြင္ အသက္ကိုု ေျဖးေျဖးခ်င္း ရွဴသြင္း ရွဴထုုတ္လ်က္ ၾကိဳးစားပမ္းစား ရွင္သန္ေနထိုုင္လ်က္ရွိပါသည္…။

- ၂၀၁၆ ဇူလိုင္လ ထုတ္ မိုးမခ မဂၢဇင္းတြင္ ေဖၚျပျပီးျဖစ္သည္။

14 comments:

 1. အေတြးေရာ အေရးေရာ ေကာင္းမြန္ေသသပ္လွတဲ့ အက္ေဆးေလးပဲ။ ပို႕စ္ေတြ အကုန္လံုးမဖတ္ဖူးေပမယ့္ ဖတ္ဖူးသေလာက္ထဲမွာ ဒီတပုဒ္က ေသေသခ်ာခ်ာ စိတ္ထဲ မွတ္မွတ္သိသိျဖစ္ေစတယ္။ ၂ ေနရာမွာပဲ ဖတ္ရင္းနဲ႕ ထစ္သြားတာ၊ ျပန္စဥ္းစားရတာက လြဲလို႕ တေလွ်ာက္လံုးဆြဲေခၚသြားျပီး ေငးငိုင္က်န္ရစ္ေစတဲ့ အာနိသင္နဲ႕ျပည့္စံုတဲ့ အက္ေဆး တပုဒ္လို႕သာ--

  ReplyDelete
 2. သိပ္လွတဲ့ အေတြး အေရးေလး...
  သက္ေ၀ကိုု လြမ္းေနတာ... စာအသစ္မဖတ္ရတာ ၾကာလိုု႔...

  ReplyDelete
 3. မိုက္တယ္ကြာ၊ေရးတာပိုင္တယ္၊အျပင္မွာေတာ့စာအုပ္ပိုးေတြကသိပ္လွ်င္တယ္သိလား၊လူမွန္းသိစကေနအရြယ္ေရာက္တဲ႕အထိစာအုပ္ပိုးနဲ႕နပမ္းလုံးလာရေတာ့၊ဒီကိုယ္ေတာ္ေခ်ာဇတ္လိုက္လာျဖစ္ေနတဲ႕
  အခ်ိန္ကိုဖတ္ရင္းသေဘာေတြက်ေနတယ္ :P

  ReplyDelete
 4. Meaningful thoughts, lovely writings & beautiful selection of wordings.... Love it a lot...!!

  ReplyDelete
 5. အၾကာၾကီးေနမွတခါတခါထေရးတဲ႔ အက္ေဆးေလးလဲ ေကာင္းတာပဲ... မၾကာမၾကာေရးေစခ်င္တယ္ ...အၾကာၾကီးမေစာင့္ခ်င္ဘူး..မမသက္ေ၀ ဖဘေလွ်ာ့ျပီး စာမ်ားမ်ားေရးပါလို႔ ေတာင္းဆိုခ်င္ပါတယ္..။

  ReplyDelete
 6. ငယ္ငယ္က စာအုပ္အေဟာင္းေတြလွန္လိုက္လို႔ စာအုပ္ပိုးေတြ ခ်ေကာင္ေတြ ထြက္လာရင္ လန္႔ျပီး စာအုပ္ၾကီး လႊင့္ပစ္လိုက္တာပဲ.. ျပီးရင္ မထိရဲေတာ့ဘူး... ျပီးမွ ေဆးဘူးနဲ႔ မွဳတ္ပစ္တာ... (ရက္စက္ရာက်လားမသိ)... ေၾကာက္တာကိုး.... ခုေနာက္ပိုင္းေတာ့ မေတြ႔တာအေတာ္ၾကာျပီ... စာအုပ္ကေနကို စာမဖတ္ေတာ့တာ(ဟမ္).... :D

  ReplyDelete
 7. ကိုယ္ဖတ္ေနတဲ့ စာအုပ္ထဲမွာ bookworm ေလးတစ္ေကာင္ ေတြ႔ရင္ အနည္းနဲ႔အမ်ား စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ရတတ္တဲ့ လူေတြကိုယ္တိုင္က အခုေတာ့ ကြန္ပ်ဴတာ၊ တက္ဘလက္၊ ဖုန္း ေတြၾကားမွာ screenworm ျဖစ္ကုန္ၾကေတာ့ စာအုပ္ပိုးေလးေတြရဲ႕ ဘဝဟာ ပိုၿပီး ေအးခ်မ္းလာၾကမွာ အေသအခ်ာပါ…၊

  စာ႐ြက္လွန္သံ တ႐ႊမ္း႐ႊမ္းညံခဲ့တဲ့ ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္း စာအုပ္ဖတ္ခ်ိန္ေတြကို အမွတ္ရ လြမ္းဆြတ္ေစတဲ့ အက္ေဆး ေကာင္းေလး တစ္ပုဒ္ပါ အစ္မသက္ေဝ…။

  ReplyDelete
 8. စာမ်က္ႏွာ တစ္ေနရာရာမွာ သူ႕ဘာသာသူရွိပါေစ။ ဒီလိုပဲ ခံစားခ်က္ေတြလည္း လူျမင္ေအာင္ျပဖို႕မွမဟုတ္တာ။ တစ္ရြက္ခ်င္းလွန္ရွာရင္ေတာ့ ေတြ႕ခ်င္ေတြ႕မွာေပါ့ေလ

  ReplyDelete
 9. စာအုပ္ပိုးေလးဆိုတဲ့ေခါင္စဥ္ကိုျမင္ေတာ့ စာအုပ္ေတြခ်စ္တတ္တဲ့သူအေၾကာင္းလို ့ထင္တာ. တကယ့္ ပိုးေကာင္ေလးအေၾကာင္းျဖစ္ေနေတာ့ စိတ္ကူးဆန္းေလးကို နွစ္သက္မိတယ္.

  ReplyDelete
 10. မမသက္ေဝ ရဲ႕ ႏူးညံ့ညင္သာတဲ့ အက္ေဆးေလး အၿမဲဖတ္ခြင့္ရခ်င္ပါတယ္ ....
  ငယ္စဥ္က စာအုပ္ေဟာင္းေဟာင္းေလးေတြ ဖတ္ရင္း အထဲမွာ ေတြ႔ခဲ့ဖူးတဲ့ ပိုးေလး တစ္ေကာင္ကို ျမင္ေယာင္မိသလို..

  ခ်စ္ခင္စြာ
  ညီမသဒၶါ

  ReplyDelete
 11. ရင္လိႈင္းFebruary 18, 2014 at 2:23 PM

  စာအုပ္ပိုးေလး ျဖစ္ခ်င္လာတယ္ကြာ.....။

  ReplyDelete
 12. ႏူးညံ့တဲ့အေတြး လွပတဲ့ အေရးေလးေတြနဲ႔ ဖတ္ရတာ ေက်နပ္စရာ မသက္ေရ...
  စကားမစပ္ တဂ္ပို႔စ္ေလး အခ်ိန္ရရင္ စဥ္းစားေပးအံုးေနာ္ ... <3

  ေမတၱာျဖင့္
  တီတင့္

  ReplyDelete
 13. စာအုပ္ပိုးေလးတစ္ေကာင္ကို ေတြ႔ရင္း ဒီအက္ေဆးလွလွေလးကို စိတ္ကူးေကာင္းေကာင္းနဲ႔ ေရးျဖစ္ခဲ့ေလသလား...။ စာအုပ္ပိုးေလးေတြ... စာအုပ္ပိုးေလးေတြ...။

  ReplyDelete
 14. ခ်စ္စရာေကာင္းတဲ႔ အက္ေဆးေလးတစ္ပုဒ္ ...
  အမရဲ႕ အေတြးနဲ႔ အေရးကုိ သေဘာက်မိပါတယ္။

  ခ်စ္ခင္ေလးစားစြာျဖင္႔
  ဂၽြန္မုိး

  ReplyDelete

အမွတ္တရ ေရးခဲ့ပါ...